piątek, 3 marca 2017

Loyola Watykan NWO i wojny terrorW poszukiwaniu powiązań światowej finansjery i jej żydowskich korzeni, natknęłam się na coś, co wprawiło mnie jednocześnie w zdumienie i niedowierzanie, ale co potwierdza jedynie, moje początkowo mgliste podejrzenia……, że w cały ten światowy spisek, od samego początku wpisuje się perfekcyjnie Kościół Katolicki.

I żeby było jasne, nie uważam tak jedynie ze względu na pełną apostazję w jego szeregach, nie ze względu na infiltrację kościoła przez masonerię i nie z powodu II Soboru Watykańskiego, choć to wszystko jest niezaprzeczalnym faktem.

Jednak już od dawna, na poziomie intuicyjnym, czy duchowym, jak kto woli, czułam, że Kościół Katolicki jest jednym z puzzli tej potwornej układanki. Na taki mój pogląd wpłynęło wiele czynników, od doniesień ludzi, badających te zależności, poprzez lektury, obserwowanie zachować polityków w skali globalnej, śledzenie korzeni masonerii i powiązań w świecie mediów, finansów, rodów arystokratycznych i rodzin Illuminackich, aż do historii, tej dalszej i tej nam bliższej oraz zachowań najwyższych dostojników kościelnych i historii Kościoła.

Im dalej w las, tym te wszystkie puzzle nabierały coraz bardziej wyrazistego kształtu, z którego zaczynał powoli wyławiać się realny obraz rzeczywistości.

Materiałów w tym temacie jest mnóstwo, ale ponieważ jest to temat trudny, obszerny i wielowątkowy, którego zapewne nie uda mi się wyczerpująco przedstawić w tym artykule, zatem do tematu tego będę wracać w kolejnych odsłonach.

W jednym z wcześniejszych artykułów odwoływałam się do doniesień  byłego Illuminata, włoskiego arystokraty Leo Zagami, który jednocześnie jest masonem 33 stopnia.

Wybrałam jego z kilku powodów. Po pierwsze jego relacje są spójne z opowieściami Svali, wychowanką Illuminati, o której również wielokrotnie wspominałam w swoich wpisach, po drugie pokrywają się z informacjami z innych źródeł, w tym historycznychi, a po trzecie jego relacja jest jasna, klarowna i logiczna.

Oczywiście relacje Zagami uzupełnię o najważniejsze kwestie z tym związane, które ominął, pewnikiem ze względu na ograniczony czas wywiadu, tak aby obraz był czytelny i jasny dla wszystkich.

Dużo informacji w tym temacie wymknęło się też z wywiadów z ludźmi, związanymi z kościołem, jak i spod pióra byłego Jezuity Malachit Martina, który potwierdza prawdziwość tych wszystkich relacji.

Na końcu tego artykułu, wrzucam bibliografię dotyczącą tych rewelacji, która do bólu wyczerpuje wszystkie meandry tej brudnej polityki..

Illuminati to ogólna nazwa tajemniczej organizacji, która rządzi światem z ukrycia. W 2006 włoski arystokrata i mason Leo Zagami wystąpił z tej grupy i dostarczył dokładnych i ciekawych informacji. Wywiad, z którego pochodzą te rewelacje, był jedynym, którego dostarczył. Były próby zastraszania go, więc nieco umilkł i z tego co mi wiadomo stara się ukrywać..

Sądzę, ze takich Illuminatów, w których odezwie się sumienie, będzie coraz więcej, czego im życzę, bo chciałabym, aby jak najwięcej ludzi wyrwało sie z tego kręgu zła.

Według niego grupa ta składa się z trzech frakcji:

· Jezuici jako skrzydło myślicieli, dezinformatorów, kreatorów oraz pijarowców KK
· Syjoniści – skrzydło finansowe oraz
· Kawalerowie maltańscy jako skrzydło militarne.

1517 – katolicki ksiądz Martin Luter zaprotestował przeciwko korupcji wewnątrz kościoła i Watykanu i rozpoczął reformację protestancką, co spowodowało oderwanie się od kościoła królestw protestanckich. Kościół katolicki wszczął oczywiście inkwizycję, gdyż uznał reformację za herezję.

Następnie niepełnosprawny, (były żołnierz) i fanatyk religijny Ignacy Loyola, zorganizował w obrębie kościoła zakon Jezuitów, którego celem było zwalczanie reformacji oraz podbicie świata dla katolicyzmu. Cały dobytek intelektualny protestanckiego odłamu został spacyfikowany, zinfiltrowany i przejęty przez odwiecznych władców świata.

Obecnie nie istnieje żadna kompletnie denominacja religijna, która choćby potknęła się o prawdę.

Zakon Jezuitów


Zakony Jezuitów powstały na całym świecie, Jezuici budowali szkoły, uczyli dzieci katolickich elit oraz stali się spowiednikami monarchów.

Ta ostatnia funkcja oznaczała, że udzielali monarchom porad religijnych oraz używali swojej pozycji do wszczynania religijnych i imperialistycznych wojen jako katolickiej antyreformacji, czyli mieli od początku wielki wpływ na politykę i losy świata.

I to oni tworzyli niejako historię. Wywoływanie konfliktów i wojen służyło wspólnej sprawie zaangażowanych w spisek, aby ten satus quo się utrzymywał przez wieki, w obawie, aby zbytnie zrelaksowanie u ludzi, nie otworzyło ich umysłów i aby “bydełko”, jak nas nazywają, nie poznało prawdy..

Dlatego też ciągle tworzą chaos i przesuwają mniejszych i większych graczy na szachownicy jak pionki, aby ludzie byli ciągle zestresowani, zchorowani, zbyt zajęci walką o przeżycie i przetrwanie i nie szukali powodów swojego własnego ucisku i ograniczenia rozwoju, bo wtedy klops z planów podboju świata.

Jezuici byli prześladowanymi i wyrzuconymi z wielu krajów za ich zachowanie, do czasu kiedy rząd francuski zaczął domagać się od papieża Klemensa XIV całkowitego zakazu ich funkcjonowania. Papież wiedział, że podpisywał na siebie wyrok śmierci, ale wyraził zgodę i uznał Jezuitów za stałe zagrożenie dla pokoju. Swój zakaz wydał w 1773 roku, a ich generała osadził w więzieniu. Działalność Jezuitów została zakazana prawie w każdym kraju. Wkrótce papież Klemens został otruty i umarł powolną śmiercią. Tak kończą niepokorni.

Zakon Jezuitów tak powszechnie szanowany, ma więc podwójne oblicze, dokładnie tak o ludziach zza kulis władzy, wypowiadała się Svali, że na zewnatrz dają oni pozory nobliwych ludzi i organizacji oraz dbają o właściwy wizerunek, podczas gdy kulisy ich działań, są zbrodnicze, kryminogenne i służą zgoła czemuś odmiennemu niż go oficjalnie głoszą.

Pozwolę sobie przytoczyć treść dosłowną czwartej przysięgi składanej przez Jezuitów wewnątrz organizacji, która bardzo przypomina w treści i wymowie Protokoły Mędrców Syjonu:
" Przyrzekam i oświadczam, że gdy pojawi się sposobność będę prowadził bezlitosną wojnę, sekretnie lub jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, tak jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich z powierzchni Ziemi, 
Bez oglądania się na wiek, płeć czy stan, i że będę wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i grzebać żywcem tych ohydnych heretyków, rozpruwać brzuchy i łona ich kobiet,i roztrzaskiwać głowy ich dzieci o ściany, by unicestwić ich obrzydliwą rasę, 
Że gdy się tego nie da zrobić jawnie, w tajemnicy użyję trucizny,liny do duszenia,stali sztyletu lub ołowianej kuli, bez względu na rangę, godność lub autorytet tych osób,
jakkolwiek by nie był ich stan publiczny lub prawny, jako że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak postąpić od agentów Papieża lub przełożonego Towarzystwa Jezusowego, Na potwierdzenie czego, niniejszym poświęcam swoje życie, duszę i wszystkie cielesne władze, a za pomocą sztyletu, który teraz otrzymuję, własną krwią się podpiszę by to poświadczyć ".
Jezuita, brał sztylet i nacinał żyłę nad sercem, brał krew i składał podpis. W tym temacie gorąco polecam wspaniałą powieść Roberta Stilmarka pt. " Spadkobierca z Kalkuty ". Polecam też temat- " Cytaty o Jezuitach ".

Święte Cesarstwo Rzymskie i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego - oparta na Wikipedii:
Jest to nazwa odwołująca się zarówno do idei, jak i tworu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Posługiwano się tą nazwą w odniesieniu do terytorium podlegającego monarchom używającym tytułu "cesarza rzymskiego" i miała ona oznaczać instytucjonalną oraz ideową ciągłość pomiędzy uniwersalnym i chrześcijańskim cesarstwem rzymskim epoki późnego antyku, a godnością cesarską udzieloną przez papieża najpierw Karolingom, królom Franków, a potem władcom Niemiec, Ludolfingom.
W 1157 roku pojawiła się w piśmiennictwie niemieckim formuła "Święte Cesarstwo", natomiast fraza "Święte Cesarstwo Rzymskie" jeszcze później, bo w roku 1254.

Król niemiecki miał być jednocześnie królem Italii, (jako następca Ostrogotów i Longobardów) i uniwersalnym cesarzem rzymskim dla łacińskiego Zachodu, rówieśnikiem i odpowiednikiem bizantyjskiego cesarza dla greckiego Wschodu.

Dopiero w 1441 roku, pojawiła się potoczna nazwa (nigdy urzędowa) "Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego", która, inspirowana niemieckimi ambicjami narodowymi i złupieniem Rzymu 86 lat później, miała wyrażać immanentną przynależność godności cesarskiej do monarchów, wybieranych przez kraje niemieckie, zgodnie z ich prawami.

Nazwa ta przetrwała także w historiografii, jako popularne określenie Rzeszy Niemieckiej późnego średniowiecza i okresu XVI-XVIII wieku, jednakże w aktach prawnych Cesarstwa pojawiła się tylko raz i, co należy podkreślić, nigdy nie funkcjonowała jako urzędowa nazwa jakiegokolwiek państwa.

Należy pamiętać, że ciągłość instytucjonalna cesarstwa rzymskiego, formalnie nigdy nie została przerwana.

W 476 n.e. wódz germański Odoaker uznał się symbolicznie wasalem Zenona, cesarza wschodniego. Po upadku państwa ostrogockiego, zawsze któryś z italskich możnych przyjmował tytuł cesarski, choć oczywiście nie był w stanie wymusić uznania swojego autorytetu przez ówczesnych władców.

Przyjęcie godności cesarza rzymskiego, najpierw przez Karola Wielkiego w 800 roku, a potem Ottona I w 962 roku, należy traktować jako odnowienie realne Cesarstwa Rzymskiego, jednakże na płaszczyźnie ideologiczno-formalnej, było to jedynie przekazanie owej godności, nigdy nie zarzuconej, a jedynie oddanej w nowe ręce.

Współczesna historiografia uznaje datę 962 rok, jako początek istnienia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, z uwagi na to, że od tego momentu tytuł cesarzy rzymskich dla świata zachodniego, został na trwałe związany z tronem niemieckim.

O ustroju Świętego Cesarstwa Rzymskiego można mówić dopiero w XIV w., kiedy ostatecznie utożsamiono instytucję Cesarstwa z monarchią niemiecką (wyrazem tego była owa szesnastowieczna formuła "Narodu Niemieckiego"). Dla okresu wcześniejszego, właściwie należałoby odnosić się jedynie do ustroju "Królestwa Niemieckiego".

W 1776 roku – wykształcony przez Jezuitów Adam Weishaupt stworzył organizację zwaną Bawarscy Illuminati.

Oficjalnie Weishaupt głosił, że nienawidzi Jezuitów, ale swoją organizację oparł na modelu ich zakonu. Jej celem były: przejęcie kontroli nad wszystkimi znaczącymi jednostkami świata, jak również stworzenie globalnego rządu, zwanego Nowym Porządkiem Świata. Dniem założenia tej organizacji był 1 maja, jej założenia były bardzo podobne do propagandy komunistycznej:

· zlikwidowanie monarchii
· zlikwidowanie poszczególnych rządów
· zlikwidowanie prywatnej własności
· zlikwidowanie nacjonalizmu
· zlikwidowanie małżeństwa
· zlikwidowanie religii
· edukacja dzieci wg ściśle określonych reguł i programu.

Organizacja Illuminati rozrastała się poprzez loże masońskie i osiągnęła ponad 3000 członków. Wszystkie loże masońskie niezaleznie od rytów i miejsca powstania, służą temu samemu celowi, choć oczywiście większosć członków masonerii, szczególnie niższego stopnia, nie ma pojęcia, o co toczy się końcowa gra, ani nie zna powiązań między lożami, sądząc niekiedy, że są one wyodrębnionymi tworami. Tymczasem wszystkie loże należą do tzw "Szkoły Tajemnicy",o czym wiedzą masoni wysocy stopniem.

Wśród licznych lóż masońskich najbardziej znane są: Wolnomularze, Starożytny Zakon Róży i Krzyża, Templariusze, Zakon Rycerzy Maltańskich, Zakon Św. Jana z Jeruzalem, Pieure de Sion, Towarzystwo Thule, Zakon Czaszki i Piszczeli, Rusell Trust, Joson Society, Zwój i Klucz, Illuminati – Oświeceni

Illuminaci nazywają siebie Strażnikami Tajemnicy Wieków – Oświeconymi. I to oni właśnie rządzą z ukrycia światem, pozostając w cieniu. Swoją drogą zawsze mnie intrygowała wygłaszana w kościele formuła “Oto wielka Tajemnica Wiary”.
Podstawą ich wierzeń i religią pierwotną była astroteologia, czyli inaczej kult niebios,a pierwszym obiektem ich kultu było Słońce, a następnie Księżyc.

Używają własnych symboli, które są widoczne w kościołach, urzędach, bankach, większych obiektach użyteczności publicznej oraz  w architekturze, w mediach, periodykach, w logach swoich imperium biznesowych, nawet w sądach.

Swoje dzieci, a najczęściej mają liczne potomstwo, obsadzają w centralnych urzędach, mających wpływ na politykę danego regionu, w wymiarze sprawiedliwości, sądach, adwokaturze, w służbie zdrowia i farmacji oraz naturalnie, a może przede wszystkim w polityce.

Z jednej strony, mamy więc fałszywego przywódcę duchowego, papieża i cały Watykan, powiązany z arytokratycznymi rodami, głównie z angielską rodziną królewska, w London City oraz kontrolowanego przez Zakon Jezuitów i chronionego przez Kawalerów Maltańskich, a z drugiej potężną organizację świecką w postaci rodzin Illuminackich, które panoszą się we wszystkich newralgicznych dziedzinach naszego życia. Jednym słowem jesteśmy osaczeni z każdej strony. I to trwa od stuleci, a teraz zbiera końcowe żniwo.

Tak jak mówiła Svali dla Illuminatów słowo arystokracja ma dwa znaczenia:
“Przywódcy Illuminati uważają że wywodzą się z rodów arystokratycznych i związanych z praktykami okulystycznymi. Widzisz, są tutaj dwa znaczenia słowa “arystokracja”. Pierwsze znaczenie jest identyczne jak te, które znamy, natomiast drugie odnosi się do “ukrytej arystokracji” i rodów z długimi tradycjami w stosowaniu potężnej czarnej magii. Czasami, jak w wypadku Księcia Walii, są to rody spełniające wymogi obu znaczeń. Nigdy nie zastanawiałam się, który z tych rodów jest najpotężniejszy, ponieważ byłam zajęta swoją własną pracą.
Ale z tego co zrozumiałam, są to potomkowie Habsburgów, rządzących w Niemczech poprzez stowarzyszenie Bruderheist. Są uznawani za jeden z najsilniejszych rodów okultystów. Brytyjska rodzina królewska jest przez nich kontrolowana, tak samo jak cała Wielka Brytania, przez nich i Rotschildów.
We Francji potomkowie rodzin królewskich również są u władzy na polu okultystycznym, ale wszyscy oni podlegli są tam francuskim Rotschildom.”
Wyznawcy religii Szkół Tajemnicy, wierzą, że człowiek był więziony w ogrodach Edenu przez niesprawiedliwego i mściwego Boga i że nie został przez Boga poinformowany, iż może stać się równie wszechwładny jak On. Wierzą, że przez rozum, człowiek może stać się Bogiem. Lucyfer - syn Jutrzenki jest nazywany przez nich również Poranną Gwiazdą, co jest ich wielka tajemnicą, gdyż właśnie Jezus Chrystus tak był nazywany.

William Cooper, wojskowy amerykański, który życie poświecił na badanie tych zależności, dowiedział się od pewnego człowieka wtajemniczonego, że oni uważają, że Jezus Chrystus i Lucyfer, to ta sama postać. Oczywiście taką niby oświeconą wiedzę, otrzymują na wyższych stopniach wtajemniczenia.

Kiedy książę Bawarii poznał zamierzenia Weishaupta, działalność jej została zakazana. Wówczas Illuminati podjęli działalność wewnątrz organizacji masońskich, poprzez grupę zwaną Jakobinami, w celu doprowadzenia do rewolucji francuskiej.

Mason Napoleon Bonaparte zaatakował państwa papieskie i wziął papieża jako zakładnika, który wkrótce zmarł. Wykształcony przez Jezuitów Emanuel Joseph Sieyes zorganizował zamach stanu i w ten sposób Napoleon stał się dyktatorem rewolucyjnej Francji.

Następny papież  ukoronował go na cesarza, oraz zdecydował o przywróceniu działalności zakonu Jezuitów.

Polityczny Syjonizm


Drugim skrzydłem Illuminati są syjoniści. Syjonizm jest filozofią, uważającą żydów za rasę przywódców świata i pochodzi od czasów starożytnego Egiptu oraz mistycznej tradycji znanej jako kabała.

Problem jednak w tym, że Ci żydzi, których syjonizm gloryfikuje, to potomkowie chazarskiej dziczy, która przeszła na judaizm, a która nie ma nic wspólnego z Semitami, ale za to mogą tworzyć w imię bezprawia, na bazie fałszywego wybraństwa, przemysł Holokaustu oraz mieć podstawę do “prawnego” istnienie państwa Izrael, które stało się poletkiem Rotshilda i centrum światowego przekrętu.

Kabalistyczny bankier, niemiecki "żyd", Mayer Rothschild, założył pierwszy nowoczesny bank międzynarodowy, kiedy wysłał swoich pięciu synów do głównych stolic Europy w celu stworzenia jego filii. Rothschildowie zgromadzili swoje fortuny poprzez finansowanie wszelkiego rodzaju konfliktów, a ich statki były jedynymi, które mogły kursować kanałem między Anglią i Francją w czasie wojen napoleońskich.

Natan Rothschild, mieszkający w Anglii specjalnie podał niekorzystny wynik bitwy pod Waterloo, przez co spowodował sztuczne zawalenie się londyńskiej giełdy, co pozwoliło mu na wykupienie angielskiej gospodarki (angielski pens za dolara) oraz przejęcie Centralnego Banku Anglii i w ten sposób zapanował całkowicie nad gospodarką angielską. Agenci Rothschildów zaczęli zakładać prywatno-publiczne banki centralne na całym świecie po to, by syjonizm mógł wykorzystywać gospodarki tych narodów.

Co do Anglii, a w szczególności rodziny królewskiej, to też są ciekawe powiąznia z Niemcami, Kosciołem oraz Rotshildami, a więc syjonistami. Dynastia Windsorów wywodzi się ze starych niemieckich rodów. O tej części swej historii woli jednak nie pamiętać.

Korzenie rodu Windsorów sięgają saksońskiej dynastii Wettynów, która panowała w Turyngii, Saksonii, na Łużycach oraz w Hanowerze. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (wybrani podczas elekcji August II Mocny i August III Sas jako królowie Polski i wielcy książęta Litwy).

W V wieku ród podzielił się na dwie linie. Ich założycielami byli Ernest i Albrecht Odważny, którzy podzielili między siebie Saksonię. Potem linia ernestyńska uległa kolejnym podziałom. W ten sposób powstały osobne księstwa, m.in. księstwo Koburgów.

Z tej małej bocznej linii wywodzą się królowa Elżbieta II i jej potomkowie. Książę Albert von Sachsen-Coburg-Gotha w 1840 roku ożenił się z brytyjską królową Wiktorią, która natychmiast postanowiła pozbyć się niemiecko brzmiącego nazwiska.

Podczas I wojny światowej antyniemieckie nastroje w brytyjskim społeczeństwie przybrały na sile. Sięgnęły zenitu, gdy niemiecki bombowiec Gotha przeleciał przez kanał La Manche i zaczął bombardować Londyn.  Pozbycie się niemieckiego nazwiska stało się koniecznością. 17 lipca 1917 roku Jerzy V, wnuk Wiktorii, zmienił je na Windsor, pochodzące od XIV-wiecznego króla Anglii Edwarda III.

Córka Jerzego VI, Elżbieta II, poślubiła księcia Filipa, pochodzącego z rodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Fllip po uzyskaniu obywatelstwa brytyjskiego również porzucił niemiecko brzmiące rodowe nazwisko i przyjął nazwisko matki Battenberg w zangielszczonej formie Mountbatten.

Dziś rodzina królewska bardziej niż z niemieckiego pochodzenia, słynie ze skandali i z ekscentryczności. Książę Filip jest znany jako miłośnik niesmacznych żartów. Jego syn Karol, książę Walii, w 1981 roku poślubił na oczach setek milionów zachwyconych widzów na całym świecie młodziutką Dianę Spencer, by ją potem zdradzać z mężatką Camillą Parker Bowles.

Miłosne wyznania Karola podczas rozmowy z kochanką: „Chcę być twoim tamponem",wstrząsnęły krajem. Diana, krótko po rozwodzie w 1997 roku, zginęła w wypadku samochodowym i stała się ikoną pop-kultury. Karol nie jest lubiany przez Brytyjczyków.

Syjonizm jest finansowym skrzydłem Iluminatów, zaś Rothschildowie stali się bankierami kościoła katolickiego od co najmniej od 1823 roku.

Jacob Rothschild wżenił się w szkocki ród Sinclair

W 1861 roku,  po wybuchu wojny domowej w Ameryce między północą i południem, z powodu opłat celnych i niewolnictwa, ówczesny prezydent północnych stanów Abraham Lincoln, obwiniał za nią Jezuitów.

Uważał, że nie byłoby wojny, gdyby Jezuici nie obiecali poparcia kościoła stanom południowym. Lincoln był również skłócony z amerykańskimi bankierami, kiedy powierzył kongresowi drukowanie narodowej waluty, przez co zaatakował pozycję banków. Został zastrzelony pięć dni po zakończeniu wojny.

Amerykańscy agenci Rothschilda prowadzili ciągłe walki z rządem z jednego powodu – udzielenia im pozwolenia na drukowanie pieniądza. Konspiratorzy ci odnieśli sukces w 1913 roku, kiedy pod nieobecność większości kongresu z powodu świąt Bożego Narodzenia, przepchnęli ustawę o Banku Rezerw Federalnych.

Wówczas wprowadzili również tzw. zmianę w punkcie 16 konstytucji, bez zgody wymaganej większości ¾ stanów tak, by mogli Amerykanów opodatkować nielegalnie.

Jednym z agentów Rotschilda był doradca prezydenta Woodrow Wilsona, płk Edward Mandel House. On to prowadził dyskusję z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych na temat sposobu włączenia Stanów Zjednoczonych do udziału w pierwszej wojnie światowej. Mouse podszepnął, że gdyby Niemcy zatopili okręt z wieloma amerykańskimi pasażerami na pokładzie, byłoby to możliwe. Tak więc luksusowy statek pasażerski “Lusitania”, został zatopiony wraz z pasażerami przez niemiecką łódź podwodną.

Statek ten był ważnym celem wojskowym gdyż przewoził 3 miliony serii amunicji, dostarczonej przez innego agenta Rotschilda – J P Morgana.

W ten sposób Ameryka stała się uczestnikiem w pierwszej wojnie światowej w 1917 roku, po czym rząd brytyjski udzielił zgodę Lordowi Walterowi Rothschildowi na utworzenie państwa żydowskiego na terenach Palestyny, była to tzw. Deklaracja Balfour’a.

Amerykański agent Rotschilda – Jakub Schiff – sfinansował rosyjskich rewolucjonistów Leona Trockiego i Władimira Lenina. Rewolucja wybuchła w 1917 roku, przez co stworzyła komunizm.

Lenin został dyktatorem Związku Sowieckiego, i kiedy zmarł w 1924 roku, Leon Trocki zaangażował Józefa Stalina w walkę o władzę po Leninie. Trocki zaproponował rewolucję, zaś Stalin myślał o narodowym imperium sowieckim. Walkę wygrał Stalin, przez co chwilowo zablokował syjonistów. Amerykański agent Irwing Kristol stał się wielkim zwolennikiem Trockiego i ojcem nowoczesnego neokonserwatyzmu amerykańskiego.

Agenci Rothschilda stworzyli w USA organizację zwaną Radą Stosunków Międzynarodowych (CFR) w 1921 roku, a jej celem było promowanie amerykańskiego imperializmu i socjalistycznej propagandy.

CFR jest siostrzaną organizacją brytyjskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (RIIA), stworzoną wokół organizacji Rotschildów w 1902 roku, i jej celem jest propagowanie brytyjskiego imperializmu i socjalistycznej propagandy.

W pracach CFR bierze udział wiele znaczących osób z Ameryki, i to właśnie oni pracują nad stworzeniem Nowego Porządku Świata.

Dwanaście banków z grupy Banku Rezerw Federalnych, zorganizowało upadek nowojorskiej giełdy w 1929 roku, co wywołało światową depresję, kiedy to bardzo wielu ludzi straciło swój majątek, który został przeniesiony na własność super-bogatych.

W 1932 roku – przy poparciu brytyjskiego imperium stworzono królewską dyktaturę Arabii Saudyjskiej, pod jej władanie oddano dwa najświętsze miasta islamu – Mekkę i Medynę, co z kolei spowodowało niezadowolenie wśród pozostałych wyznawców tej religii, jak również możliwe zderzenie cywilizacji. Rodzina królewska Arabii Saudyjskiej zawsze utrzymywała bardzo bliskie związki z imperium brytyjskim.

W 1933 roku – Hitler mianowany kanclerzem Niemiec, komuniści podpalili Reichstag. Hitler oskarżył o ten akt konspirację komunistyczno-syjonistyczną i ogłosił stan wyjątkowy, przez co stał się dyktatorem Niemiec. Kiedy oficer niemiecki Adolf  Rall powiedział, że pomagali w podpaleniu członkowie organizacji nazistowskiej, został zamordowany przez SS i Gestapo Hitlera.

Partia nazistowska powstała na podwalinach bractwa okultystycznego, znanego pod nazwą “Stowarzyszenia Thule” i przy wsparciu amerykańskiego stowarzyszenia okultystycznego “Czaszki I Piszczeli”, która istnieje przy znanym uniwersytecie amerykańskim Yale od 1832 roku, założona przez rodziny szmuglujące opium.

Każdego roku wybieranych jest piętnastu synów “najznamienitszych” rodzin ze wschodniego wybrzeża, którzy stają się jej członkami. Rodziny te to głównie międzynarodowi dilerzy narkotykami i agenci. Jej celem jest rządzenie Ameryką.

Dziadek George’a W Bush’a – Prescott Bush, był wykształconym przez Jezuitów członkiem tej organizacji. Był zamieszany w próbę obalenia rządu w 1933 roku i zainstalowania w jego miejsce dyktatury w stylu nazistowskim.

Podczas drugiej wojny światowej pomagał również w finansowaniu niemieckiej firmy IG Farben – giganta przemysłowego w machinie nazistowskiej wojny.

Firma ta współpracowała z Johnem Rockefellerem, który był amerykańskim agentem Rothschildów.

Alianckie bombowce unikały zrzucania bomb na IG Farben, przez co została ona zniszczona tylko w 15 procentach. 

O tym pisze również w swoich książkach Coleman, o czym napiszę oddzielny artykuł.

John Rockefeller współpracował również z rządem brytyjskim, by zmienić amerykańską opinię publiczną w kwestii włączenia Ameryki w drugą wojnę światową.

Ówczesny prezydent Franklin D Roosevelt słuchał rad Rockefellerów i zablokował Japonię by sprowokować ją do ataku: umieścił okręty wojenne w pozycji zagrożenia i nie upublicznił nawet japońskiego ostrzeżenia, że w przypadku nie usunięcia blokady amerykańskiej, Japonia będzie zmuszona zaatakować Pearl Harbour.

Międzynarodowa siatka bankierska Rothschildów finansowała obie strony konfliktu wojennego i zrobiła astronomiczne zyski, podczas gdy życie straciły miliony ludzi. Syjoniści użyli swoich wpływów dyplomatycznych by naziści zamordowali miliony niewinnych żydów, ponieważ to dawało im powód do stworzenia Izraela.
Syjonizm za powstanie państwa syjonistycznego był gotów poświęcić wszystkich europejskich Żydów. Powstanie państwa Izrael było możliwe tylko dzięki wojnie światowej. Wall Street i żydowscy bankierzy finansowali obie strony konfliktu. Syjoniści są również odpowiedzialni za rozbudzanie nastrojów antysemickich w roku 1988.” (Joseph Burg, The Toronto Star, marzec 31, 1988).”
Powstanie państwa izraelskiego wzmocniło siłę syjonistów i było konieczne dla Iluminatów, ponieważ Jezuici wyznają starożytną żydowsko - chrześcijańsko - rzymską przepowiednię "objawienia". Gdyby miał nastąpić Armageddon, Izrael musiałby istnieć, zanim zostałby zniszczony. Wtedy właśnie spodziewane jest przyjście AntyChrysta by rządził światem pod wodzą Lucyfera, z tronu w mieście Jerozolima.

Hitler doszedł do władzy przy wsparciu kościoła katolickiego, podpisał konkordat w czasach Piusa XI, określający sposób współpracy obu potęg: Niemiec i Watykanu.

Hitler podziwiał hierarchię kościoła i na niej wzorował się tworząc własną organizację. Jego prywatna elitarna armia – SS – była odwzorowaniem struktur zakonu Jezuitów. Kapitana SS Heinricha Himmlera uważał za własnego Ignacego Loyolę, a siebie za papieża nazistowskich Niemiec. Himmler był członkiem braterstwa Thule, a jego wuj był Jezuitą. "Ojciec" Himmler był ważnym administratorem SS i pomimo aresztowania w Norymberdze, zmarł z niewiadomych powodów zanim mógł stanąć przed sądem.

Adolf Hitler był medium napędzanym kokainą. Był marionetką jezuitów, którzy realizują swoje plany. Mein Kampf - ulubioną lekturę islamistów napisał jezuita, Heinrich Stampfle. Dzisiaj te plany są realizowane z całą stanowczością na oczach całego świata.

Syjonizm jest tak samo potrzebny światu, jak dziś światu potrzeba rzekomo amerykańska demokracja?

Edward Snowden twierdzi, że te istoty, które inspirowały Hitlera dziś inspirują amerykański rząd cieni - ludzi których nie znamy. W ich szeregach roi się od jezuitów i Rycerzy Maltańskich). Tak! Tzw, "żydów"

Były biskup, Gerard Bouffard z Gwatemali donosi, że że Watykan jest "prawdziwym duchowym kontrolerem "Loży Iluminatów i nowego porządku świata", zaś jezuici z "czarnym papieżem" czyli swoim generałem kontrolują watykańską hierarchię Kościoła Rzymskokatolickiego. Biskup Bouffards jest dobrze obznajomiony ze złem działającym w tym świecie w szatach hierarchii watykańskiej, a szczególnie zakonu jezuitów. Jego wypowiedzi potwierdzają świadectwa innych badaczy, nieżyjących już jezuitów jak Alberto Rivera czy Malachi Brendan Martin.

Ex-biskup Bouffard informuje, że złe moce jezuitów rozciągają swoje macki po całym świecie; nieustannie infiltrują rząd Stanów Zjednoczonych, Council on Foreign Relations (Rada Stosunków Zagranicznych braci Rockefellerów) i główne organizacje religijne - protestantów, mormonów, Świadków Jehowy, żydów i oczywiście katolików. Biskup Bouffard twierdzi, że jezuici działają jak stado doskonałych kameleonów i potrafią przyjąć tożsamość protestantów, mormonów, baptystów i żydów. Ich planem jest doprowadzenie do upadku Ameryki i Izraela w celu zaprowadzenia jednej światowej religii ku czci ich lidera - Lucyfera. Ich świat ma być rządzony z Jerozolimy. To oni rozjątrzają nieustannie konflikt między muzułmanami a Izraelem, między muzułmanami a chrześcijanami.

Wychowany w Polsce w szkole jezuitów, zmarły już Szymon Perski Peres, który pełnił funkcję prezydenta, premiera i ministra w każdym składzie rządów oraz wzniesiony w Jerozolimie gmach trybunału przez Lady Dorothy Mathilde de Rotschild umacniają tylko wypowiedzi biskupa i jezuitów, którzy odmówili posłuszeństwa.

Oto co powiedział Ex-biskup Bouffard:
"Wiem, że Watykan kontroluje wszystko w Izraelu ponieważ zamiarem jezuitów jest zniszczenie żydów oraz, że celem tego zakonu jest totalna kontrola obejmująca wszystkich przywódców świata, skłócenie ich i wywołanie poważnego, globalnego konfliktu, który w końcu zniszczy Amerykę, Bliski Wschód i Izrael. - Oni niszczą wszystko od wewnątrz, aby wprowadzić swoją światową religię - satanizm."

Kawalerowie Maltańscy


Trzecią grupą wchodzącą w skład Illuminati jest organizacja Kawalerów Maltańskich – organizacja katolicka, współpracująca z innymi nie-katolickimi noszącymi tę samą nazwę.

Wiedeński dziennik "Der Standard" donosi, że Kawalerowie Maltańscy mają własną walutę - Soldo. Jak widać tworzenie tzw. elastycznych pieniędzy jest prostym i praktycznym zajęciem, dzięki któremu można łatwo zatrzymać proces załamywania się każdej gospodarki, np. gospodarki USA.

ONZ uważa Kawalerów Maltańskich za niezależną organizację (Niezależny Militarny Zakon Malty). Jej początek datuje się od krucjat przeciwko islamowi. Kawalerowie Maltańscy pozostają pod zarządem arystokratycznych dynastii zwanych "czarnym szlachectwem" , gwelfami wywodzącymi się z weneckiej szlachty i stanowią wojskowe skrzydło Illuminati.

Hitler również doszedł do władzy, dzięki wsparciu brytyjskiego króla Edwarda VIII i jego rodziny, zaś monarcha Wielkiej Brytanii jest przywódcą "Czcigodnego Zakonu św Jana" – protestanckiego odpowiednika Kawalerów Maltańskich.

Kawalerowie Maltańscy w czasie drugiej wojny światowej byli dowódcami nazistowskich agencji szpiegowskich na froncie wschodnim.

Książę Anton Turkul został dowódcą sowieckich szpiegów. Po wojnie Kawalerowie Maltańscy przeszmuglowali zbrodniarzy wojennych poza granice Niemiec, przy pomocy Watykanu, zniesławionymi “szlakami szczurów”.

Jeden z Kawalerów – William Donovan, jest uważany za ojca amerykańskiej CIA, zorganizowanej na wzorze hitlerowskiej SS.

Inny Kawaler – Allen Dulles – został jej pierwszym dyrektorem i nadzorował “Operację Spinacz”, polegającą na wywożeniu zbrodniarzy wojennych do USA, w celu wykorzystania ich “talentów”. Część zbrodniarzy zostało przyjętych przez Związek Sowiecki dla tego samego celu, kiedy to organizowano "zimną wojnę" między komunizmem i kapitalizmem.

Po drugiej wojnie światowej powstała ONZ w celu ułatwienia współpracy między narodami. Organizacja ta ściśle współpracuje z “New Age”, znaną pod nazwą “Społeczności Wieku Wodnika”, w celu promowania religii jednego świata poprzez wydawcę New Age zwaną “Lucis Trust”, początkowo zwaną “Wydawnictwem Lucyfera”.

W roku 1943 – amerykański kongres rozpoczął śledztwo dotyczące działalności dużych fundacji amerykańskich zwolnionych od podatku.

Śledztwo to znane było pod nazwą Komitetu Reece’a. Śledczy wykryli, że pewne wielkie fundacje amerykańskie, nadużywały swojego statusu (nie płacenia podatków), w celu obalenia Konstytucyjnej Republiki USA.

Okazało się również, że Instytut Rockefeller’a usiłował sfinansować zmianę amerykańskiego systemu edukacji na sowiecki wraz z jego programem, poprzez finansowanie historyków, którzy umożliwiliby tę zmianę.

Komitet Reece’a został zbyt wcześnie rozwiązany pod zarzutem “antysemityzmu”.

W 1945 roku – Książę Bernhard (Holandia) został mianowany pierwszym szefem grupy zwanej “Bilderberg”, składającej się z najpotężniejszych jednostek świata, spotykającej się w wielkiej tajemnicy każdego roku, a jej celem jest również promowanie Nowego Porządku Świata.

Książę Bernhard był również agentem hitlerowskiej SS, pracował dla IG Farben, był członkiem Zakonu św. Jana.

Pomysł wojny z Wietnamem powstał w 1956 roku, kiedy nowojorski kardynał Spellman we współpracy z CIA, wprowadził katolicki reżim w Płd Wietnamie.

Kardynał wzywał USA do odegrania większej roli w Wietnamie. Prezydent JF Kennedy na krótko przed śmiercią rozkazał CIA obalenie tego reżimu, oraz wycofanie 1000 amerykańskich żołnierzy z regionu. Podpisał również swój wyrok śmierci, kiedy wydał rozporządzenie drukowania banknotów przez Min Skarbu oraz kiedy zagroził rozwiązaniem CIA.

Dyrektorem CIA był wówczas Kawaler Maltański John A McCone, który przyczynił się do wzmożenia działan Amerykanów w Wietnamie, po ogłoszeniu kłamliwej informacji o zaatakowaniu amerykańskiego okrętu wojennego przez łodzie torpedowe, należące do Wietnamu Płn w Zatoce Tonkińskiej.

Region dookoła Wietnamu znany był pod nazwą Złotego Trójkąta z powodu największych na świecie plantacji i produkcji opium/heroiny. Narkotyki te były szmuglowane w ogromnej ilości w czasie wojny wietnamskiej do USA przez CIA samolotami firmy Air America.

Ojciec George’a W Busha – George H Bush, członek stowarzyszenia “Czaszki i Piszczeli”, były dyrektor CIA, kiedy był wice-prezydentem za czasów Ronalda Reagana, nadzorował brutalną politykę zagraniczną USA wobec Ameryki Płd, podczas gdy CIA szmuglowała tony kokainy na teren Ameryki Płn. Trasa przemytu kokainy kończyła się w Mena, Arkansas, podczas gdy Bill Clinton – gubernator tego stanu, był odpowiedzialny za przyznawanie pożyczek państwowych, ułatwiających pranie pieniędzy z przemytu narkotyków.

On to sprzeciwiał się przeprowadzeniu śledztwa w sprawie przemytu, a nawet zakazał go, kiedy znaleziono dwóch młodych chłopców zamordowanych w pobliżu lotniska Mena. CIA szmuglowała samolotami do USA narkotyki, a w drodze powrotnej do Ameryki Płd broń, jeden z tych samolotów rozbił się w Nikaragui.

Jedyny ocalały z wypadku przyznał się do brania udziału w tej nielegalnej operacji zbrojenia i zaopatrzenia wojowników nikaraguańskiej “kontry”, oraz w nielegalnym handlu bronią z Iranem, w celu odzyskania zakładników, co stało się skandalem pod nazwą Iran-Kontra.

Podczas przesłuchań prowadzonych przez kongres, na jaw wyszedł plan wprowadzenia przez rząd amerykański stanu wyjątkowego, nazwany Rex-84, oraz że gotowe były obozy karne na terenie całych USA, które miały być zarządzane przez FEMA (Agencję ds. Stanu Wyjątkowego).

Ujawniono również dwa inne plany “Garden Plot” do kontroli rządu oraz “Cable-Splicer” do kontroli społeczeństwa w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego.

W 1979 roku – w stanie Georgia postawione zostały, nie wiadomo przez kogo, ogromne granitowe tablice, znane pod nazwą “Kamieni Przewodnich”, z wyrytymi na nich w wielu językach różnymi zasadami “New Age”.

Tablice te między innymi wzywają ludzkość do zmniejszenia populacji świata do 500 milionów (1/12 obecnej populacji), “by zachować równowagę w przyrodzie”. Na tablicach widać napis RC Christian – pseudonim osoby/organizacji, odpowiedzialnej za owe tablice.

Prawdopodobnie jest to nazwa “Rosicrucians” czyli Różokrzyżowcy. Blisko z nimi związany był założyciel Illuminati – Adam Weishaupt.

W 1981 roku – ujawniona została włoska loża masońska znana jako P2, zrzeszająca wiele osobistości, której celem było obalenie włoskiego rządu i wprowadzenie faszystowskiego państwa.

P2 związana była z operacją CIA pod nazwą “Gladio”/Miecz, organizującą ataki terrorystyczne i powodującą napięcia społeczne.

Członkami P2 byli zarówno hierarchowie Watykanu jak i włoskiej mafii, a interesy robili z udziałem bankiera – również należącego do P2 – Roberto Calvi.

Roberto Calvi, nazywany "bożym bankierem", prowadził sprawę upadającego banku Banco Ambrosiano. Instytucję tę podejrzewano w 1981 roku o złamanie prawa przy transferze poza granice Włoch ogromnej sumy 27 milionów dolarów.

Oskarżony również o pranie brudnych pieniędzy dla mafii bank Banco Ambrosiano zbankrutował w 1982 roku. Calvi miał oczywiste związki z Licio Gellim, który doprowadził do odkrycia P2 i niesławnej listy członków klubu.

Jednym z tych, które zainwestowały w Banco Ambrosiano ogromne sumy, był Bank Watykański, któremu szefował wówczas arcybiskup Paul Marcinkus.

Ten ostatni próbując zwiększyć budżet Stolicy Piotrowej, związał się z Calvim i jego nielegalną działalnością, a także prawdopodobnie z klubem – Marcinkus, chcąc uniknąć aresztowania, ostatecznie uciekł z Włoch, do Sun City w stanie Arizona w USA.

Tam zmarł w 2006 roku, do końca chroniony przez watykański paszport. Watykan musiał wypłacić wierzycielom Banco Ambrosiano ponad 250 milionów dolarów odszkodowania. W odpowiedzi na wysunięte przeciwko swojej osobie zarzuty, arcybiskup Marcinkus zauważył w 1986 roku, że "kościół nie może się utrzymywać tylko ze zdrowasiek" (wypowiedź cytowana przez londyński magazyn "The Observer" – przyp. Ivellios). Obecnie przypuszcza się, że większość splądrowanych środków finansowych Banco Ambrosiano przeszło w ręce członków P2.

Masoni zarządzani są przez brytyjską rodzinę królewską.

W 1989 roku – George H Bush został zamieszany w seks skandal z udziałem nieletnich męskich prostytutek, odwiedzających nocami Biały Dom. Republikański lobbysta Craig J Spence był uważany za przywódcę tego kryminalnego procederu, ale został zamordowany zanim mógł być przesłuchany.

Zaopatrzeniowcem w tym procederze był znany republikanin Lawrence E King, który nieletnich odbierał z katolickiego sierocińca pod nazwą “Miasto Chłopców” w stanie Nebraska. Sierociniec był klientem banku kredytowego należącego do Kinga (Franklin Trust). Urzędnicy federalni i stanowi zamienili ofiary w oskarżonych, w czym brały udział amerykańskie media, oraz zarządzono zakaz pisania o sprawach wykorzystywanych chłopców.

Ta kryminalna organizacja używała ofiary skandalu jako kurierów narkotykowych oraz jako uczestników zorganizowanego przez CIA projektu prania mózgu pod nazwą “Monarch”.

Jeden z pokrzywdzonych w tym procederze opisał sytuację, kiedy był zmuszony do zgwałcenia nawet młodszego dziecka, a potem do patrzenia kiedy było mordowane.

Powiedział też, że był zmuszony do znieważania ciała tego dziecka, podczas gdy wszystko było filmowane. Wydarzenie to miało miejsce w porosłej drzewami części Kalifornii, z opisu podobnej do “Bohemian Grove”.

Jest to miejsce wyłącznie dla mężczyzn, którzy każdego roku oddają się tam tajemnym rytuałom. Klub ten zatrudnia wiele męskich prostytutek i rokrocznie odbywa się tam ceremonia kremacji, kiedy to ważni członkowie klubu, ubrani w okapturzone szaty, odbywają ceremonię ofiarowania dziecka u stóp ogromnego posągu sowy.

Klub założony został na terenie należącym do Jezuitów koło San Francisco, jego patronem jest św Jan Nepomucen, którego posąg zdobi teren. Rodzina Bushów to ważni członkowie klubu.

W 1993 roku – dobrze znany kryminalnej rodzinie Buszów – Bill Clinton – zostaje prezydentem. W młodości należał on do organizacji masońskiej “DeMollay” i był edukowany w kontrolowanym przez Jezuitów uniwersytecie Georgetown.

Studiował również na Oxfordzie jako stypendysta Rhodes, współpracującym z Królewskim Instytutem Stosunków Międzynarodowych. Bill i Hillary Clintonowie mieli też zajęcia w owym instytucie spokrewnionym z amerykańską Radą Stosunków Międzynarodowych, oraz w klubie Bilderberg. Bill Clinton brał również udział w spotkaniach w Bohemian Grove.

W 1993 roku – w Waco, Teksas – grupa chrześcijan zaczęła przeczuwać walkę ze zwolennikami Nowego Porządku Świata oraz przewidziała również powrót “Jezusa”. Grupa ta zamieszkiwała własny teren, była dobrze uzbrojona i nazywała się grupą Dawida. Kiedy przeciwnicy weszli na ich teren, wybuchła walka, w której śmierć ponieśli 6 Dawidowców i 4 przeciwników.

Ogłoszono 51 dniowy rozejm, a Bill Clinton był odpowiedzialny za nielegalne użycie sił “Delta”. Na teren wjechały czołgi wystrzelające gaz CS, podczas gdy komando opuścili ich wozy i zaczęli strzelać z broni maszynowej. Kilka godzin póżniej czołgi wjechały na teren ponownie i wystrzelały miotacze ognia. Kiedy teren stanął w płomieniach, kobiety i dzieci schroniły się w betonowym pomieszczeniu w jego centralnym punkcie.

Wtedy zdetonowano ładunki wybuchowe, umieszczone na dachu pomieszczenia i zamordowano wszystkich zebranych wewnątrz. W całym zajściu zamordowano 80 Dawidowców.
Dwa lata później, w rocznicę masakry, zdetonowano ładunki umieszczone w dużej ciężarówce przed budynkiem rządowym w Oklahoma.

Czynu tego dokonali rasistowscy ekstremiści antyrządowi, którzy sfinansowali go, poprzez dokonywanie rabunku banków. Pomagali im w tym iinformatorzy z FBI oraz ich specjalista w budowie bomb. Rząd obwinił za ten czyn jedynie ekstremistów oraz zaatakował ruch Konstytucyjnej Milicji. Ruch ten, który wzmagał na sile od czasu wypadku w Waco, przez ten atak stracił na ważności mimo, że nie brał udziału, ani też nie miał nic wspólnego z wybuchem w Oklahomie.

11 wrzesień 2001 rokusiły Nowego Porządku Świata zamordowały 3000 niewinnych ludzi w Nowym Jorku. Podczas gdy porwane samoloty podążały do celu, najprawdopodobniej kierowane automatycznie, piloci obrony powietrznej przeżywali wielkie zamieszanie, ponieważ właśnie wtedy symulowali podobny atak powietrzny.

Wiceprezydent Dick Cheney przejął kontrolę nad dowodzeniem obrony powietrznej i był odpowiedzialny za wydanie rozkazu, w wyniku którego obrona powietrzna poniosła klęskę. Kiedy samoloty uderzyły w cel, bliźniacze wieże zapadły się na skutek kontrolowanej demolicji.

Trzeci budynek w tej grupie pod nazwą WTC7 również uległ kontrolowanej demolicji. W czasie trwania tego ataku, członek "Czaszki i Piszczeli" George W Bush był odpowiedzialny za odgrywanie roli prezydenta USA z upoważnienia jego szefów – Illuminati.

Oni również przygotowali teren do trzeciej wojny światowej z udziałem George’a W Busha, podczas gdy niszczono Stany Zjednoczone: “Patriot Akt” zmieniono w ustawę i prezydentowi przekazano uprawnienia dyktatorskie.

Rozpoczęto “wojnę z terroryzmem” i pozwolono na imperialistyczną okupację Iraku i Afganistanu.

Firmy takie jak Haliburton, mogły osiągnąć rekordowe zyski, podczas gdy USA coraz szybciej zmierzały ku bankructwu. Rozpoczęto również przygotowania do stworzenia Unii Północnej Ameryki poprzez tajemne “Partnerstwo Bezpieczeństwa i Dobrobytu”, a Illuminati rozpoczęli regionalizację świata, by wprowadzić jeden rząd światowy.

W 2009 roku – ONZ poprzez Światową Organizację Handlu wprowadza “Codex Alimentarius”, jako prawo międzynarodowe.

Codex zezwala wprowadzenie dużej ilości toksycznych chemikaliów do produktów spożywczych, przy równoczesnym całkowitym zakazie stosowania lub restrykcji witamin i minerałów, określając je jako toksyny.

Głównym architektem Codexu Alimentarius, jest niemiecki naukowiec – nazistowski zbrodniarz wojenny,zatrudniony w IG Farben – Fritz TerMeer.

ONZ przewiduje, że kiedy Codex stanie się prawem międzynarodowym i wejdzie w życie, spowoduje minimum 3 miliardy zgonów na świecie.

Lektura w tym temacie:

"Vatican Assassins" w pdf-ie. Ponad 730 stron dokladnie wyjasniajacych supremacje Jezuitow i Watyklanu na przestrzeni ostatnich wiekow. Obszerna bibliografia, cytaty, zdjecia, fakty hisotryczne etc www.vaticanassassins.org.

Edmond Paris * "The Secret History Of The Jesuits" 1975 Historia zakonu, jego udział w I i II wojnie światowej plus wiele więcej

"Jesuit Conspiracy, The Secret Plan Of The Order" 1848 Stary dokument o Jezuitach

"Genocide In Croatia 1941-1945"
Bardzo ważny dokument opisujący bestialstwo faszystowskich Ustachi pod kierownictwem Ante Pavelicia w stosunku do Serbów podczas drugiej wojny światowej (750.000 ofiar Serbskich prawosławnych i 60.000 ofiar żydowskich) + rola Jezuitów i Watykanu w całym "przedsięwzięciu". UWAGA: ZAWIERA BESTIALSKIE I BRUTALNE ZDJĘCIA

http://www.spirituallysmart.com/genocide_in_croatia.pdf

"Secret Instructions Of The Jesuits"
http://www.lust-for-life.org/Lust-For-Life/SecretInstructionsOfTheJesuits/SecretInstructionsOfTheJesuits.pdf

Michael Bunker – Swarms and Locusts
http://wikicompany.org/books/swarms_of_locusts.pdf


9 komentarzy:

 1. Czy chcesz dołączyć do wielkich iluminatów i spełnić swoje marzenie? Zyskać moc, bogactwo i sławę? Odbieraj 500 000 dolarów tygodniowo, awansuj na szczyt we wszystkim, co robisz, będziesz chroniony duchowo i fizycznie! jako członek rodziny iluminatów. nie przegap tej wspaniałej okazji, aby skontaktować się z nami teraz i być bogatym na zawsze. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub wyślij do nas WhatsApp (+2347041743262) E-mail: johnrishgroup@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 2. TO JEST OŚWIETLENIE OFICJALNEJ WIADOMOŚCI NA ŚWIAT
  UWAGA: NIE JEST ZAANGAŻOWANYCH OFIARĘ LUDZKĄ, A ILLUMINATI NIE ZAPYTA SIĘ O OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ
  Możesz skontaktować się z agentem świątynnym za pośrednictwem WhatsApp: +1 661-777-5633

  Czy jesteś biznesmenem, politykiem, muzykiem? Chcesz być bogaty,

  sławny, potężny w życiu, dołącz do kultu bractwa Iluminatów

  dzisiaj i zdobądź bogatą natychmiastową sumę. 1 milion dolarów tygodniowo i za darmo

  Samochód gdziekolwiek zechcesz mieszkać na tym świecie i zarabiaj nawet $

  1 000 000 jako zasiłek na rozpoczęcie nowego życia.


  Aby skontaktować się z naszymi partnerami, musisz mieć co najmniej 20 lat
  E-mail: illuminate666temple@outlook.com lub
  Whatsapp: (+1 661-777-5633)

  OdpowiedzUsuń
 3. DZIEŃ DOBRY
  widz jest tutaj, aby podzielić się moim świadectwem o tym, jak w końcu dołączyłem do kaptura Illuminati i stałem się BOGATY, SŁAWNY I POTĘŻNY. w sieci więc skontaktowałem się z agentem, tak bardzo się bałem, że poprosi mnie o dużo pieniędzy, zanim będę mógł dołączyć do okapu, ale ku mojemu największemu zdziwieniu poprosił mnie tylko o kupienie rzeczy, które zrobiłem i dziś z radością mogę powiedzieć światu, który jestem bogaty i dzięki temu udało mi się zbudować wiele biznesów, mam na koncie osobistym 20 milionów dolarów i jestem również znany na całym świecie dzięki biznesowi podanemu mi przez Iluminatów, a także mam władzę zrobić to, czego chcę ...... Wiem, że tak wielu ludzi może być na moim pasie, również szukających pomocy tutaj jest ich
  oficjalny e-mail: illuminatib999@gmail.com
  Whats-app: +1 (513) 795-8209
  UWAŻAJ NA OSZUSTY, MUSISZ BYĆ W WIEKU POWYŻEJ 18 LAT.

  OdpowiedzUsuń
 4. TO JEST ILLUMINATI OFICJALNE WIADOMOŚĆ DO ŚWIATA DOTYCHCZASOWE: NIE MA ŻADNEJ OFIARY LUDZKIEJ, A ILLUMINATI RÓWNIEŻ NIE PYTA O OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ
  Możesz skontaktować się z agentem świątynnym przez WhatsApp: + 1 661-777-5633
  Czy jesteś biznesmenem, politykiem, muzykiem? Chcesz być bogaty,
  sławni, potężni w życiu, przyłącz się do kultu bractwa iluminatów
  dzisiaj i otrzymaj bogatą, natychmiastową sumę. 1 milion dolarów tygodniowo i za darmo
  Samochód, gdziekolwiek zechcesz mieszkać na tym świecie i dostać nawet $
  1000000 jako korzyść na rozpoczęcie nowego życia.

  Aby skontaktować się z naszymi partnerami, musisz mieć co najmniej 20 lat E-mail: illuminate666temple@outlook.com lub Whatsapp: (+1 661-777-5633)

  OdpowiedzUsuń
 5. Czy chcesz dołączyć do wielkich iluminatów i spełnić swoje marzenie? Zdobądź władzę, bogactwo i sławę? Otrzymuj 500 000 dolarów tygodniowo, awansuj na szczyt, cokolwiek robisz, będziesz chroniony duchowo i fizycznie! jako członek rodziny iluminatów. nie przegap tej wspaniałej okazji, aby skontaktować się z nami teraz i być bogatym na zawsze. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub wyślij nam WhatsApp (+2347041743262) E-mail: johnrishgroup@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 6. JAK BRATERSTWO ILLUMINATI CZYNI MNIE BOGATYM I SŁAWNYM. Jestem członkiem bractwa iluminatów, chcę podziękować Panu Lucyferowi za to, co dla mnie zrobił, zmienił moje życie, wniósł radość i szczęście do mojego życia, żyję dzisiaj dobrym życiem, ponieważ z bractwa Iluminatów, przez całe życie próbowałem dołączyć do bractwa Iluminatów, kilka razy zostałem oszukany, ale nadal się nie poddaję, ponieważ kiedy poddasz się w życiu, życie podda się również w człowieku, jeśli ty zostały oszukane tak wiele razy, radzę wam się nie poddawać, bo bractwo Iluminatów jest prawdziwe, dołączyłem do prawdziwych Iluminatów płacąc tylko 300 usd, aby dołączyć do Iluminatów, chcę, żebyście wszyscy dzisiaj wiedzieli, płacicie pieniądze na dołączenie, radzę wam wszystkim, abyście zdecydowali się i dołączyli do bractwa iluminatów, kiedy mój proces inicjacji został zakończony, otrzymam 1.000.000$ na rozpoczęcie nowego życia, to jest powód, dla którego mogę nie przestawaj witać bractwa Iluminatów, jeśli masz jakiekolwiek problemy lub wspierasz się w życiu, moja rada to dołączyć do bractwa iluminatów, aby wszystkie twoje problemy mogły zostać rozwiązane w życiu, aby dołączyć do bractwa iluminatów możesz skontaktować się z panem Davidem Markiem lub z nim przez WhatsApp (+2348140101327)

  OdpowiedzUsuń
 7. Skontaktuj się z panem Davidem Markiem na e-mail joinIlluminati1122@gmail.com lub Whatsapp +2348140101327, Witam wszystkich, nazywam się Adams Scott, jestem z Włoch, składam świadectwo o tym, jak dołączyłem do bractwa Illuminati, starałem się dołączyć do tej organizacji z tego powodu wiele lat zostałem oszukany przez fałszywego agenta w Afryce Południowej i Nigerii, byłem na dole, nie mogłem już wyżywić siebie i swojej rodziny i próbowałem zarabiać pieniądze wszelkimi sposobami, ale wszystko na próżno, bałem się skontaktować z jakimkolwiek iluminat agent, ponieważ zjedli moje pieniądze, pewnego dnia natknąłem się na post kogoś, kto zeznawał, dziękując człowiekowi o imieniu David Mark za pomoc w dołączeniu do bractwa Illuminati, potem spojrzałem na e-mail tego mężczyzny i numer telefonu, który tam był zapisany , bałem się z nim skontaktować, ponieważ wiele razy zostałem oszukany przez oszustów i odszedłem z pieniędzmi, a potem byłem bardzo zdezorientowany, więc postanowiłem skontaktować się z osobą, która otrzymała zeznanie, zadzwoniłem do niego i komunikowałem się z nim dalej rozmowy telefoniczne przed e zaczął opowiadać mi swoją historię o tym, kiedy chciał dołączyć, powiedział mi wszystko, co mam do zrobienia, potem podjąłem decyzję i zadzwoniłem do agenta Davida Marka, a on powiedział mi wszystko, co mam do zrobienia i zostałem inicjowany, o dziwo dostałem moją korzyści z bycia nowym członkiem wielkiego bractwa iluminatów Byłem bardzo szczęśliwy, dla tych z was, którzy próbują dołączyć do tej organizacji, jest to dla was okazja do przyłączenia się do KONTAKT MR David Mark na e-mail joinIlluminati1122@gmail.com lub numer WhatsApp +2348140101327

  OdpowiedzUsuń
 8. POSZUKUJESZ BOGACTW, SŁAWY, MOCY, WIEDZY I MĄDROŚCI? Zrób ten wielki krok już dziś i bądź oświecony jako członek (illuminanti) i SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA. Wielkie bractwo Illuminati uczyni cię bogatym, potężnym, sławnym i bogatym. Możesz spełnić wszystkie swoje marzenia i pragnienia serca, będąc członkiem bractwa Illuminati, długiego życia i dobrobytu tutaj na Ziemi.
  Jeśli chcesz zostać członkiem wielkich Illuminati, skontaktuj się z wielkim inicjatorem, Lordem Gibsonem, przez WhatsApp Plugging już dziś
  whatsapp: +15596663909 lub jeszcze lepiej zadzwoń przez +14083894666
  będziesz uprawniony do 1000000 dolarów amerykańskich po zakończeniu inicjacji, nie marnuj czasu, dołącz już dziś i zachowaj równowagę finansową.

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *