sobota, 15 lipca 2017

Odstępstwo powstało w raju i teraz zbiera swoje żniwoJezus powiedział: “Po owocach ich poznacie”. Otwórzcie oczy i przestańcie wierzyć w ich kłamstwa.

Do napisania tego postu zainspirowały mnie dwa artykuły, które choć poruszają zdawałoby się odrębne tematy, w gruncie rzeczy są ze sobą bardzo spójne.

Na ich przykładzie bowiem mogę łatwo wykazać cały fałsz globalizacji i walki z nienawiścią rasową, pod płaszczykiem której aprobuje się i rozprzestrzenia kłamstwa, na skutek których dochodzi do celowego mieszania ras i ludów.

Cały proces migracji ludności, który rozpoczął się na dobre w momencie napędzania procesów globalizacji, służy bowiem jednej „rasie panów”, którzy za wszelka cenę chcą ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Tożsamość, którą skradli prawdziwemu narodowi wybranemu.

Jest nam znanych wiele przypadków z życia, gdzie pojedynczy człowiek kradnie drugiemu człowiekowi jego tożsamość. Jednak nie znamy z oficjalnych źródeł wiedzy takiego exodusu, że jeden naród kradnie tożsamość drugiemu narodowi.

Wracajmy zatem do wspomnianych przeze mnie artykułów. Jeden z nich odnalazłam na stronie Dziennika gajowego Maruchy, a tytuł jego brzmi: „UE proponuje Łotwie napływ imigrantów w zamian za “zmniejszenie długu”. 

Chyba nie ma potrzeby rozwijania tego tematu, bo już sam tytuł wiele wyjaśnia, choć oczywiście zachęcam do jego przeczytania.

Zauważcie jednak Państwo, jakie znamienne ultimatum postawili złodzieje temu narodowi. Oni są gotowi anulować bandyckie i nieprawne długi, ale w zamian za zgodę na przyjmowanie emigrantów. Jak więc to jest dla nich istotne.

Drugi artykuł znajduje się na stronie stopsyjonizmowi. wordpress. com- „Od Kaina do Chazarii”

Na potrzeby tego postu wykorzystałam spore jego fragmenty, szczególnie te, które ujawniają prawdziwą tożsamość „narodu wybranego”, a także te, które wskazują na istotne Prawo Boskie, które dotyczy segregacji rasowej. Podkreślam segregacji rasowej, a nie na łączenie ras, jak to nam imputują specjaliści od globalizacji, żydomasońskie media i księża z ambony.

Artykuł na stronie stop syjonizmowi, dzięki tłumaczeniu Oli Gordon, dostarcza naprawdę mnóstwo solidnej wiedzy, której autorem jest wnikliwy badacz zapisów biblijnych pastor Eli James.

W moim poście jest on mocno okrojony, z dwóch powodów:

Po pierwsze chciałam zwrócić Państwa uwagę na istotne jego fragmenty, które dotykają esencji wielkiego zwiedzenia ludzkości i wszechobecnych kłamstw, dotyczących narodu wybranego.

Z drugiej strony starałam się podać tą wiedzę przystępnie i w optymalnej pigułce, aby Ci, których męczy czytanie zbyt długich tekstów, zrozumieli cały mechanizm zwiedzenia.

Oczywiście bardziej wnikliwym badaczom znaków czasów ostatecznych oraz studiującym biblię, gorąco ten artykuł polecam, gdyż obfituje on w obszerne fragmenty cytatów biblijnych, szczególnie z Księgi Rodzaju i Powtórzonego Prawa, które są kluczem do zrozumienia biblii, praw boskich oraz skutków, jakie niesie za sobą ignorancja i bunt przeciwko Bogu.

Napływ emigrantów i w ogóle migracje ludności, tak rozpowszechnione od czasów globalizacji, jest jednym z elementów osłabiania państw i mieszania ras, co jest niezgodne z biblią i co jest zatem podstawowym wykroczeniem przeciwko Bogu i to ma miejsce teraz na szeroka skalę, ale źródło tego zła, ma swoje korzenie w bardzo dawnych przedpotopowych i popotopowych czasach.

Zawsze, ilekroć doszło do zmieszania rasy, na skutek nieposłuszeństwa ludzi względem Prawa Boskiego, Bóg rozdzielał plemię wężowe od rasy ludzkiej.

....." hybrydyzacja i mieszanie ras były złem jakie występowało przed potopem Noego:
“A wszyscy synowie mężczyzn odeszli od dróg Pana w tych dniach, jak mnożyli się na ziemi synami i córkami, i uczyli się wzajemnie swoich złych praktyki i nadal grzeszyli przeciwko Panu. A każdy człowiek stawał się sam sobie bogiem, i rabowali i plądrowali każdego bliźniego swego, jak również jego krewnego, i zepsuli ziemię, a ziemia była pełna przemocy. A ich sędziowie i przywódcy poszli do córek ludzkich i zabierali ich żony siłą od mężów według ich wyboru, a synowie ludzi w tych dniach brali bydło z ziemi, zwierzęta z pola i ptactwo z powietrza, i nauczali mieszania zwierząt jednego gatunku z innymi, żeby tym sprowokować Pana; i widział Bóg całą ziemię i była zepsuta, bo wszelkie ciało zepsuło swoje drogi na ziemi, wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta” (Jasher 4:6-18).
Faktem jest, że wielu olbrzymów mieszkało pośród Kananejczyków, po potopie, i oni byli potomkami przedpotopowych Refaim. Plemię Gath składało się z olbrzymów; a Goliat był jednym z ostatnich członków tego plemienia.

Zwróćmy uwagę, że Kenici są potomkami Kaina. Kananejczycy stają się głównym plemieniem Kenitów.

Rdz 6 mówi o tym jak Nefilim (upadli aniołowie) mieszali się z córkami Adama i gwałcili je, tworząc w ten sposób hybrydę Refaim (“giganci”). którzy terroryzowali okolice swoją nadludzką siłą i złymi czynami. To z powodu tych czynów Bóg wywołał potop Noego. Ale potop nie zniszczył wszystkich tych kreatur. Księga Jasher mówi, że wielu z nich uciekło do krainy, która później stała się znana pod nazwą “ziemia Kananejczyków“.

Kanaan z rodu Kaina, jednego z synów Ewy, poszedł żyć pośród Kenitów, Refaim (giganci) i innych stworów, potomków Kaina i innych hybryd. Opuścił własny lud, ponieważ, jako zakazany owoc kazirodztwa, nie mógł dziedziczyć pośród swoich. W ten sposób stał się wrogiem własnego narodu; i spłodził wiele plemion kananejskich.

“Ewangelii o mieszaniu ras” była starannie spreparowana przez Żydów, którzy są największymi wrogami Prawdziwego Izraela.

Ich pieniądze i wpływy wśród ewangelistów telewizyjnych wytworzyły ten obecny fanatyzm, który jest niczym innym niż psychologiczną wojną rasową przeciwko Białej Rasie. Każdy kto uważa, iż wojna rasowa z Prawdziwym Izraelem pochodzi od Boga, został poważnie oszukany.

Chrześcijanie, którzy wierzą w tę modernistyczną herezję, faktycznie są pionkami antychrysta; i oni tego nie wiedzą.

Zanim kontrolowana przez Żydów telewizja i tele-ewangeliści zaczęli promować ten szum o mieszaniu ras.

Dawniej białe kobiety zadające się z Czarnymi mężczyznami nazywano “Białą hołotą / śmieciem”. W latach sześćdzisiątych XX wieku wszystko się zmieniło, kiedy Żydzi zaczęli wykorzystywać TV, posługując się tele-ewangelistami do głoszenia Nowej Ewangelii : “Ewangelii zbawienia przez mieszanie ras“.

A Biblia absolutnie zabrania mieszania ras i każdy kto uważa, iż mieszanie ras jest uznawane przez Boga, jest kłamcą.

Pwt 23:2 precyzyjnie mówi, że mieszańcy [potocznie: kundle] nie zostaną przyjęci do zgromadzenia Izraela:
“Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana”.
Bóg błogosławi nasieniu (potomkom) Abrahama, czyli Adamitom

Kain choć był synem Ewy, nie był synem Adama, był z nasienia wężowego, był hybrydą.

A dlaczego ta hybryda tak się zdenerwowała na brata swojego. Tu też mamy odniesienie do czasów współczesnych i GMO. Abel podarował Bogu czyste, niczym nie skażone pierwsze zbiory, a Kain pierwsze zbiory zostawił dla siebie, a Bogu podarował plony skażone genetycznie.

"Kain był hybrydą. Józef Flawiusz mówi, że Abel poświęcił to co urosło naturalnie, z własnej woli  Ale Kain wymyślał stworzenie gatunków dla własnych celów i wymuszał ziemię!"
“A kiedy Kain podróżował do wielu krajów, wraz z żoną, zbudował miasto zwane Nod, które jest miejscem tak nazwanym, i tam się osiedlił; on i jego dzieci. Ale on nie przyjął kary żeby się zmienić, ale by stać się gorszym; bo jego celem było zdobycie tego co dawało mu zadowolenie cielesne, choć to krzywdziło jego sąsiadów. Powiększył swój majątek przez grabież i przemoc, zachęcał swoich znajomych do przyjemności i łupów przez rabunek, i stał się wielkim liderem ludzi do złego. Wprowadził zmianę w prostym sposobie życia mężczyzn; oraz był autorem miar i wagi. I podczas gdy żyli oni niewinnie i hojnie a nic nie wiedzieli o takich sztukach, zmienił świat na sprytną przebiegłość. . . Nie, nawet kiedy jeszcze żył Adam, okazało się, że potomkowie Kaina stali się wyjątkowo źli, po kolei umierali, jeden po drugim gorszy niż poprzedni. Byli nieznośni w wojnie, i porywczy w kradzieży, a jeśli ktoś był powolny w mordowaniu ludzi, ale był odważny w rozrzutnym zachowaniu, w niesprawiedliwym działaniu, i krzywdził dla zysku” – (ibid, akapit 2)
Dlatego imię Kain oznacza Zysk [ang.: Cain, zysk = gain]; skąpstwo, chciwość. Oczywiście na przestrzeni dziejów Żydzi znani byli jako chciwi, lubieżni przestępcy, bez jakiegokolwiek współczucia dla innych ludzi. Teraz znamy źródło ich zła. Sowicie zasłużyli na tytuł: wiarołomny Żyd! Żydowski naród zawsze miał reputację Kaina!

Nawiasem mówiąc, Józef Flawiusz nie był Żydem. Był Judejczykiem, tzn. bezpośrednim potomkiem plemienia Judy, a nie edomickim Żydem mieszanej rasy. Informacja ta jest zawarta w jego autobiografii.

Jasher również potwierdza, że hybrydyzacja i mieszanie ras były złem jakie występowało przed potopem Noego: 

Ród Abrahama to potomkowie Noego, a wiadomo, że Noe został wybrany jako czysty rasowo, nie zmieszane geny, krew i DNA z nasieniem węża.

Adamici, Szemici, Hebrajczycy i Izraelici mieli nakazane by rozmnażali się ekskluzywnie pośród swoich, tak jak Bóg nakazał w Rdz 1 – swój ze swoim

Nowoczesne kościelstwo [Churchianity = połączenie Church – kościół z christianity – chrześcijaństwo, stąd kościelstwo], bardzo się stara ignorować przekaz o rasie w Biblii, płaszczy się u stóp antychrysta, po to żeby zdobyć jego akceptację.

W dalszej części historii biblijnej nastąpił kolejny rozłam, tym razem w potomstwie Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Rebeka była bezpłodna, ale na skutek próśb składanych przez Izaaka do Pana, zaszła w ciążę bliźniaczą. I tak narodził się Ezaw i Jakub. Bliźniaki.

Ale Pan powiedział do Rebeki przed porodem:
“Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy" wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego“.
Żydzi chcą ukryć przed nami tę historyczną wiedzę.
“Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jehudit, córkę Chetyty Beeriego, oraz Bosmat, córkę Chetyty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki” – Rdz. 26:34-35.
Chetyci pochodzą również z diabelskiego rodu Kananejczyków. Tym sposobem Ezaw do domu przyprowadził kananejskie śmiecie.

Ezaw chwalił się swoim grzechem, przeciwstawiał się tradycji rodzinnej zachowania czystego rodu. Poniżej rezultat tej sytuacji:

Rebeka mówiła do Izaaka:
“Sprzykrzyło mi się życie z tymi Chetytkami. Jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie za żonę Chetytkę, czyli jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć!“- Rdz 27:46.
A zatem Rebeka mówi, że jej życie pójdzie na marne jeśli Jakub zmarnuje swoje nasienie na kananejskich kobietach!

Izaak i Rebeka postanawiają natychmiast położyć kres tej sytuacji: “Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: 
“Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu" – Rdz 28:
Zakaz mieszania ras jest wyraźnie podkreślony w wielu wersetach biblijnych, w tym między innymi w Powtórzonego Prawa 7:1-6; 9-12; 14-16; 19-22; 24:
„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie.  
Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym.  
Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.. .”
“Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić. Za słuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie ci Pan, Bóg twój, dochowywał przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł przodkom twoim.”
“Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie. „
“Tak samo uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. Nadto jeszcze Pan, Bóg twój, będzie zsyłał na nich szerszenie, aż reszta, która się przed wami ukryje, wyginie. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i groźny. Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. . . Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz”.
"Nie zawrzesz przymierza z Kananejczykami“. Nie jest to wystarczająco jasne?

On nie wybrał nas, żebyśmy zniszczyli nasza rasę poprzez mieszanie jej !!!

Wszystkie kobiety, które poślubiłyście Żydów, zawarłyście przymierze z Kananejczykiem. Ponieważ wasi rabini – to znaczy – pastorzy, zachęcali was do zawarcia przymierza z nie-Izraelitami i nie –Adamitami.

Złamałyście przykazanie Boże

Adamiccy mężczyźni odparli tę modę, która jest lansowana przez żydowskie media, by być modnym, oraz przez kościoły, żeby “ratować świat przez skończenie z plagą rasizmu“.

Ale te instytucje wyraźnie ustawiły się przeciwko samemu Bogu, który naucza wręcz odwrotnie.

Bóg uczy byśmy pozostali osobno i święci, żebyśmy byli błogosławieństwem dla narodów, dając przykład życia opartego na prawie Królestwa.

Jest więc wyraźnie zaznaczone, jak ważna jest sprawa segregacji rasowej, aby nie zmieszać się z nasieniem węża.

Niestety ludzie już wtedy przekroczyli wszystkie podstawowe Prawa Boskie.. Teraz to trwa i zbiera żniwo. Teraz fałszywi Semici, nazywający siebie Żydami, bo ukradli tożsamość innego narodu. Ale jak do tego doszło?

Pogwałciwszy swój święty obowiązek zachowania czystej rasy, Ezaw przeniósł się na górę Seir, terytorium Kananejczyków, i rozpoczął życie pośród nich. Kiedy jego rodzina powiększała się i prosperowała wśród Kananejczyków, Edomici stali się klanem rządzącym.

Rdz 36 przedstawia nam genealogie potomków Ezawa-Edoma:

Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.

· W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta – Dinhaba.

· A gdy umarł Bela,królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.

· Gdy zaś umarł Jobab,po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów.

· Gdy umarł Chuszam, po nim królem był Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie     Moabu; nazwa jego miasta – Awit.

· Po śmierci Hadada,po nim królem był Samla z Masreki.

· A gdy umarł Samla,po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką.

· Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora.

· A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego   Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw – praojciec Edomitów.

Na podstawie tych Pism, możemy teraz kategorycznie stwierdzić, że Stary Testament uczy nas genealogii Kenitów, od Kaina do Ezawa. W skrócie wygląda to tak:

Kain – Kenici – Kananejczycy – Edomici.

Kain i Kenici żyli przed potopem Noego. Ale po potopie, Bóg powiedział Abrahamowi, że Kenici nadal istnieli, na ziemi Kanaan! Co się wydarzyło, to Kanaan przeniósł się do innych plemion Rdz 15:18-21.

Ostatecznie wszystkie te plemiona nosiły jego imię. Kiedy Ezaw został przywódcą, ich nazwa zmieniła się na Edom. W Nowym Testamencie Biblia używa dwu różnych słów odnoszących się do tej genealogii: Edomici i Żydzi.

W dniach tuż przed pojawieniem się Mesjasza, królestwo Judy było w poważnych tarapatach, po licznych bitwach najpierw z Grekami, później z Rzymianami.

Dynastia makabejska, która była również znana jako dynastia hasmonejska z Judy, dzielnie walczyła by zachować swoją rasę, religie i kulturę.

Żeby to sprawdzić, czytajcie Księgi Makabeuszy w Apokryfach.

Większość chrześcijan nie wie o tym, ale Apokryfy były pierwotnie obecne w Wersji Króla Jakuba. W pewnym momencie w połowie XIX wieku, apokryfy usunięto, by uniemożliwić naszej rasie zrozumienie tego, iż Juda w pełni zachowała swoją segregacyjną religię.

Ci mający program integracji nie mogli pozwolić na to, by te księgi pozostały w Biblii, na wszelki wypadek, gdyby chrześcijanie chcieli je przeczytać.

Poniżej fragment z Księgi Tobiasza:
„Strzeż się, dziecko, wszelkiej rozpusty, a przede wszystkim weź sobie żonę z potomstwa twych przodków! Nie bierz żony obcej, która nie byłaby z pokolenia twojego ojca, ponieważ jesteśmy synami proroków. Wspomnij sobie, dziecko, z przeszłości, że Noe, Abraham, Izaak, Jakub, przodkowie nasi, wszyscy wzięli żony z pokrewieństwa swego i dlatego byli błogosławieni w dzieciach swoich, a ich potomstwo posiądzie ziemię. 13 A teraz, dziecko, kochaj twoich braci i nie wynoś się w sercu swoim nad twych krewnych ani nad synów, ani nad córki twego narodu i wybierz sobie z nich żonę, ponieważ w pysze jest wiele zepsucia i niegodziwości, a w próżniactwie ubytek i wielka bieda. Albowiem próżniactwo jest matką głodu.” Tobiasz 4:12-13.
Przez całe apokryfy przewija się idea bezwzględnej separacji rasowej.

Kluczowe jest, by zrozumieć to, że nasi przodkowie z domu Judy w krainie Judy (nie Żydzi” w Judei), zrobili wszystko co w ich mocy, by pozostać oddzielnym i odległym narodem. Oni nie byli ani Żydami, ani nie praktykowali judaizmu. Byli czystymi rasowo Judajczykami praktykującymi prawo Mojżesza, ale siły zewnętrzne napierały na małe królestwo Judy; i to miało trwać tylko tak długo żeby powstał czystej krwi Biały Człowiek, Judajczyk o imieniu Jezus Chrystus, który miał mieć tylko tyle czasu, żeby odegrać Jego zbawczą ofiarę.

Pierwszy Żyd był Edomitą

Prześledziliśmy genealogię Kaina do Edomitów z ziemi kananejskiej.

W Nowym Testamencie ich naród nazywany jest Idumea. Jest to grecki wyraz od Edom.

Żaden z “chrześcijańskich” kościołów nie uczy nic o tym okresie, kiedy nastąpiło ważne przejęcie władzy.

Przejęciem władzy był zamach stanu, zainscenizowany przez Edomitów, takich jak Antypater i Herod.

Wszyscy badacze Biblii wiedzą o tym, że tymi dwu złymi geniuszami byli Edomici; ale oni postanowili nie ujawniać tego faktu chrześcijańskiemu światu. Powodem tego jest to, że oni pomagają Żydom ukrywać pod maską Izraela ich prawdziwą tożsamość

Ten okres historyczny ma tak ogromne znaczenie w zrozumieniu, w jaki sposób Edomici zaczęli wcielać się w Judę, można przypuszczać, że to edomickie wcielenie będzie przepowiedziane w Piśmie. Faktycznie tak było:
“Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup” – Ez 36:5.
Teraz dowiecie się więcej o narodzie Idumei niż uczą wszystkie podręczniki do historii świata, gdyż ta historia została umyślnie usunięta lub zniekształcona ze szkodą dla was. Zobaczmy w jaki sposób Idumici zabrali się za przejęcie ziemi Boga w ich posiadanie, jak przepowiedział Ez 36:5:

W roku 125 przed Chrystusem, król John Hyrcanus wywołał wojnę z sąsiadującym narodem kananejskim / edomickim z Idumei.

W tej wojnie Judahici odnieśli absolutne zwycięstwo, podporządkowując sobie w ten sposób ostatnią kananejską twierdzę wojskowego oporu. Ale John Hyrcanus zrobił straszny błąd w układach z pokonanymi. Zaoferował im obywatelstwo wraz z istniejącymi judejskimi obywatelami Judy. Następnie dał Idumejczykom ultimatum: obrzezanie albo śmierć! Napletek albo życie!

Ultimatum to miało miejsce w roku 121 przed Chrystusem. Teraz wyobraźmy sobie długą kolejkę idumejskich mężczyzn ustawionych do obrzezania. Wyobraźmy sobie to. Wyobraźmy sobie pierwszego faceta w kolejce.

Ten facet był pierwszym Żydem na świecie.

Dr Wesley Swift z Bertrand Comparet zawsze mówił o tych ludziach jako edomickich Żydach, żeby odróżnić ich od Prawdziwych Judajczyków! Żaden z tych badaczy tożsamości nie przyjmie fałszywej tezy, że ci Idumejczycy byli Judajczykami.

To jest to samo jak poznanie różnicy między kowbojami i Indianami! Poprzez siłowe połączenie dwóch krajów, John Hyrcanus nie tylko naruszył elitaryzm Izraela i bezpośredni nakaz Boga by nie zawierać małżeństw czy przymierzy z Kananejczykami 

(Pwt 7), stworzył Idumejczykom możliwość by udawali Judajczyków.

W rezultacie John Hyrcanus popełnił ten sam grzech, który spowodował wypędzenie narodu Judy:
“Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do Twego zgromadzenia” – Lm 1:10.
Najlepszym określeniem Żyda jest więc ten kto udaje Judajczyka.
“i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” – Ap 2:9, 
“Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią” – Ap 3:9.
Pierwszy Idumejski mężczyzna do obrzezania, teraz mógłby udawać, że jest Judajczykiem, gdyż dano mu pełne obywatelstwo narodu, który do tej pory zabraniał obywatelstwo wszystkim nie-Izraelitom.

Ponadto ci Idumejczycy byli potomkami tych Kananejczyków, których Jezus miał rozkaz wymordować!

W ten sposób John Hyrcanus wymieszał Najświętszy Lud z najbardziej nieświętym ze wszystkich!

Znając taki fakt historyczny w tej sprawie, nie jest prawdą, iż ci Idumejczycy “przeszli na judaizm”, bo judaizm jeszcze wtedy nie istniał. Judaizm dopiero zaczynał nabierać kształtu w wyniku połączenia się dwu całkowicie niespokrewnionych ludów– faktycznie wrogów (Rdz 3:15).

Powodem stłumienia przez żydostwo tej historii jest to, że tak dużo ujawnia o prawdziwym pochodzeniu żydowskiej religii i narodu. Tak długo jak będziemy tkwić w ignorancji na temat tej całej edomickiej zdrady, żydowska wersja o tym jak rabini wyrugowali lewitów, jest jedyną dostępną informacją.

Znajomość tej historii pozwala zrozumieć w jaki sposób doszło do przejęcia domu Judy przez sprytny, oszukańczy pomiot węży, znanych jako edomiccy Żydzi.

Proroctwa Apokalipsy spełniają się na naszych oczach już od 2009 roku, jeśli tego nie widzicie, to jesteście ślepi

A najgorszy w obecnej apostazji chrześcijaństwa jest fakt, że kościoły (fałszywy prorok) dzielą łóżko z tymi handlarzami śmierci, żydowskimi syjonistami, tajemniczym babilonem, matką nierządnic. Bardzo szybko zbliża się Dzień Sądu; i wszyscy ci którzy promują zniszczenie naszej rasy przez nierząd (mieszanie ras), stali się wrogami naszego Stwórcy, a wszyscy ci którzy robią interesy z tą wielką ladacznicą zostaną ściśnięci, spaleni i wrzuceni do ognia Sądu. A judeo-kościoły są najlepszymi klientami Bestii!

Przeciwnie do judeo-chrześcijańskich współczesnych kościołów, wcześni ojcowie Kościoła rozumieli to, że Herod był Idumejczykiem, a nie Judaitą:

Wszyscy badacze Biblii bardzo dobrze wiedzą o tym, że Herod był nie-izraelickim Idumejczykiem, ale żaden z nich nie pokaże znaczenia tego faktu, bo dla Żydów jest to bardzo niewygodny fakt, by się do niego przyznać. Jak możliwe jest to żeby Idumejczyk został “królem” Judy?

Poprzez poddanie się obrzezaniu powstał Żyd Edomita. Ta okoliczność dała Żydom okazję do publicznego udawania, że są posłuszni Prawu Mojżeszowemu, podczas gdy potajemnie praktykowali własne tradycje.

W ten sposób narodził się judaizm. Idumejczycy nigdy nie przeszli na Prawo Mojżesza. Ich włączenie do narodu Judy samo w sobie było naruszeniem Prawa Mojżeszowego, więc jak można to opisać jako “konwersję na judaizm”.

W tamtych czasach nie było nic takiego jak judaizm. Było tylko Prawo Mojżesza. Żydowska wersja tych wydarzeń mogłaby sugerować, że ci Idumejczycy przyjęli Prawo Mojżesza. Nie. Nigdy tego nie zrobili. Wręcz przeciwnie, Edomici zaczęli personifikować Judę i udawać że wyznają hebrajskość. To dlatego Pan Jezus mówi, że ich tradycja (judaizm) znosi Prawo [Boga] 
["I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże" - Mt 15:6]
Teraz możecie zrozumieć dlaczego Żydzi nienawidzą z taką dziką pasją Pana Jezusa i Nowy Testament, gdyż bardzo dobrze wiedzą, że Jezus potępia ich religię, ale nie chcą byście o tym wiedzieli.

Faktem jest, że nie można zrozumieć Nowego Testamentu bez zrozumienia waśni krwi, toczącej się między Jezusem i faryzeuszami we wszystkich czterech ewangeliach.

Pastro Eli James zachęca wszystkich studentów Biblii do ponownego przeczytania Ewangelii, zwracając uwagę na ten fundamentalny antagonizm między Jezusem i synagogą szatana.

Nowy Testament jest, strona po stronie, wyjaśnieniem konfliktu między dobrem i złem; i Jezus nie szczędzi wysiłków by ujawnić hipokryzję i zdradę faryzeuszy.

Taki jest najważniejszy temat Nowego Testamentu; ale nowocześni judeo-chrześcijańscy kaznodzieje całkowicie ignorują ten temat. Poprzez ignorowanie tego tematu, na skutek współudziału, judeo-chrześcijańscy głosiciele zostawili swoje stado totalnie w niewiedzy co do charakteru tego zła.

Ci “księża” pozwolili wilkom na sianie spustoszenia wśród owiec; i wielu z nich dokładnie wie co robi. Pozostali tkwią albo w ignorancji, albo w zaprzeczaniu; ale wszyscy wykonują pracę szatana.

A zatem judaizm narodził się w roku 121 przed Chrystusem, kiedy ten nielegalny akt obrzezania był pierwszym talmudycznym naruszeniem Prawa Mojżeszowego, mimo że był ustanowiony przez Prawdziwego Judajczyka, Johna Hyrcanusa. Wpuszczając pasożytów do owczarni, John Hyrcanus umożliwił pierwsze pogwałcenie w długiej linii wielu tysięcy pogwałceń, które judaizm talmudczny nadal praktykuje obecnie.

Judaizm to zaraza; a naród żydowski to zatrucie zdrowej tkanki pasożytami. Żeby żydowska wersja tej historii była prawdziwa, musimy odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, a minowicie: “W jaki sposób rasowo ekskluzywne kapłaństwo lewickie przeobraziło się w wymieszane rasowo faryzejskie duchowieństwo?”Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *